Speciálně pedagogická a logopedická poradna Olínek


Několik rad pro rozvoj řeči

 • při komunikaci s miminkem užívejte přirozená gesta (důležité je pozorumění obsahu sdělení)
 • po jídle ať dítě zkouší pusinku očistit olizováním
 • podněcujte dítě, aby své přání popsalo (byť jen slabikou), dělejte, že dětskému ukazování na předměty nerozumíte (pokud dítě dosáhne svého, není nuceno svoji komunikaci obohacovat)
 • při počátku žvatlání je nutno vyndat dudlík z pusinky, jinak si může zafixovat nesprávnou polohu jazyka v dutině ústní při daných hláskách
 • pokud dítě slovo zkomolí, zopakujte mu jej správně - cvičení sluchového vnímání
 • být při komunkaci s dítětem (slovní i neslovní) tváří v tvář, aby vidělo mimiku a vaše ústa
 • pojmenovávat věci a jevy kolem sebe, vytváříte tak slovní zásobu
 • užívejte jednoduchá slova a jednoduché věty
 • pozor na varování: "ještě jednou to uděláš a ...", první příkaz totiž zní, že to má udělat, tuto podmínku nechápe
 • pokládejte otevřené otázky, na které nelze odpovědět jen ano/ne, nebo dejte vybrat z možností
 • počkejte cca 10 sekund na reakci (odpověď) dítěte
 • učte dítě dialogu, můžete začít hrou s míčem (navzájem si kutálet - střídání rolí)
 • na dítě nešišlejte
 • v rámci komunikace berte ohled na jeho osobnost, některé děti jsou uzavřenější, některé jsou více upovídané
 • dbejte, aby dítě zbytečně při povídání nekřičelo - prevence poruch hlasu

Dejte jasná pravidla ve výchově (s přihlédnutím na období vývoje - fáze vzdoru aj.), nenechte malé děti sledovat televizní reklamy, vybírejte vhodnost televizních pohádek (rychlé střídání obrazů podporuje nesoustředěnost), nepoužívejte televizi jako zvukovou kulisu při hře nebo práci s dítětem - to vše je prevence poruch pozornosti a poruch chování!