Speciálně pedagogická a logopedická poradna Olínek


Kontaktní informace

Mgr. et Mgr. Olga Horáková

Speciální pedagog - školský logoped, učitelka na ZŠ logopedické a praktické
(dříve ve škole speciální - v autistické tříde, v rehabilitační třídě)

tel: +420 604 583 582

email: olinek.logopedie@seznam.cz

Mgr. Jana Drábková

Speciální pedagog - školský logoped, učitelka na ZŠ logopedické a praktické

tel: +420 608 209 159

email: jana.drabkova@gmail.com

 

Adresa

Koněvova 98
130 00 Praha 3
Žižkov