Speciálně pedagogická a logopedická poradna Olínek


Konzultace v oblasti

Logopedie

  • Logopedická diagnostika
  • Logopedická péče

Předškolní příprava

  • Diagnostické posouzení školní zralosti pro vstup do 1. třídy ZŠ
  • Diagnostika laterality (leváctví, praváctví) - jakou rukou bude vaše dítě psát
  • Prevence poruch učení
  • Rozvoj všech oblastí nutných pro čtení a psaní (percepčních, kognitivních, motorických funkcí, grafomotoriky)
  • Péče o děti s odkladem školní docházky
  • Stimulace oslabených oblastí, sociálních dovedností

Péče o děti vyžadující speciální přístup

  • porucha autistického spektra (PAS)
  • kombinované vady

Specifické poruchy učení

 

Možnost nechat své dítě zkontrolovat

vyšetření hrubé a jemné motoriky - grafomotoriky, fonematického sluchu, zrakové a sluchové diferenciace a paměti, laterality, čtyři roviny jazyka